Thông báo [ Đăng ngày (03/12/2020) ]
Báo cáo thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020
Thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của TP. Cần Thơ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị phối hợp cung cấp các thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý để Trung tâm tổng hợp gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN.

1. Cung cấp thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành trong năm 2020

-        Nội dung: Thực hiện theo Phụ lục I đính kèm công văn;

-        Hình thức và cách thức gửi các mẫu phiếu: gửi bản điện tử và bản giấy về Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ.

2. Cung cấp thông tin nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu trong năm 2020

-        Nội dung: Thực hiện theo Phụ lục II đính kèm công văn;

-        Hình thức và cách thức gửi báo cáo: gửi bản điện tử và bản giấy về Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ.

3. Cung cấp thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

-        Nội dung: Thực hiện theo Phụ lục III đính kèm công văn;

-        Phạm vi báo cáo: Các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu trong giai đoạn 05 năm tính từ ngày nghiệm thu chính thức;

-        Hình thức và cách thức gửi báo cáo: gửi bản điện tử và bản giấy về Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ.

4. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 14/12/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ; Điện thoại: 0292.3824031 (Gặp Ngọc Hạnh); Email: nhnhanh@cantho.gov.vn
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Đơn vị./.

nhnhanh
In bài viết  
Bookmark
© Copyright 2020 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - Phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.trithuckhoahoc.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
-->